gz-psycholoog-janwillem-kuilenburg

GZ-Psycholoog Jan Willem van Kuilenburg

Wie ben ik?
Mijn naam is Jan Willem van Kuilenburg en ik werk sinds 2010 met veel plezier als GZ-psycholoog in de eerstelijn (Generalistische Basis GGZ).

In 1995 heb ik mijn studie klinische neuropsychologie afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna ben ik ruim 14 jaar werkzaam geweest als psycholoog in een verpleeghuis.

Een groot deel van mijn werkzaamheden bestond uit neuropsychologisch onderzoek bij CVA patiënten en ouderen, het geven van cognitieve trainingen, het begeleiden van verzorgende teams en deskundigheidsbevordering bij zowel familie als verzorgenden. In 2010 behaalde ik mijn GZ-registratie en maakte ik de overstap naar de eerstelijn.

Cliënten omschrijven mij als sociaal, empathisch, iemand met een nuchtere blik en als iemand die zich niet snel van zijn stuk laat brengen.

Mijn werkwijze
Ik vind het steeds weer bijzonder om mij te verdiepen in het persoonlijke verhaal van iemand en om aan te sluiten bij diens hulpvraag. Ik hecht veel waarde aan een veilige en vertrouwde therapie-relatie, waarbinnen aan de samen opgestelde behandeldoelen gewerkt kan worden. Mijn streven is om zoveel mogelijk concreet en doelgericht te werk te gaan.
Een behandeling bij mij bestaat uit gemiddeld 7 – 10 gesprekken. Meestal is dit voldoende om daarna weer op eigen kracht verder te gaan.

Na het intakegesprek en de probleemverduidelijking maken wij samen een behandelplan waarin de behandeldoelen worden gesteld. Daarna zal de behandeling zich richten op het verminderen of het leren omgaan met de klachten.
Als behandelmethoden gebruik ik voornamelijk Cognitieve gedragstherapie en Oplossingsgerichte therapie. Bij trauma gerelateerde problematiek gebruik ik ook EMDR.

Voor wie
U kunt bij mij terecht voor de meest uiteenlopende klachten, zoals:

 • Angsten
 • Depressie, somberheid
 • Klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis
 • Rouw en verliesverwerking
 • Overspannenheid, burn-out
 • Werk en studie gerelateerde problemen
 • Problemen met vriendschappen
 • Seksuele problemen
 • Gevoelens van jaloezie, schuld of schaamte
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Dwangmatig handelen of gedachten die steeds weer terugkomen
 • Problemen met het ouder worden

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Jan Willem van Kuilenburg GZ psycholoog, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Jan Willem.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact via het contactformulier of op tel. 06 – 81 83 56 81.

BIG-registratie Jan Willem van Kuilenburg: 29912724925

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X