gz-psycholoog-bob-navis-amsterdamGZ-Psycholoog Bob Navis

Weet je te prikkelen, zodat je over je eigen functioneren gaat nadenken.

Mijn kwaliteit is om aandacht te hebben, mee te denken, te zien, te herkennen, en zo te helpen snappen waarom…

Dat klinkt misschien heel simpel, maar het is de basis van alle connectie. Gezien en begrepen worden, maakt dat je jezelf ziet en begrijpt. Daarom is therapie vaak een proces dat je brengt waar je zijn wil. Mensen die sterk geloven dat je een probleem het best zelf kunt oplossen, kiezen vaak een onnodig moeilijke weg.

Humor
Cliënten beschrijven mij als betrokken, empathisch, en betrouwbaar, als rustig en geduldig, maar tegelijkertijd ook als oplossingsgericht en kritisch (‘Je weet cliënten te prikkelen zodat ze over eigen functioneren nadenken’). En cliënten beschrijven me verder ook als humoristisch, en het is mijn ervaring dat humor in veel behandelingen ook echt een factor van belang is.

Klachten
Ik heb in de ruim tien jaar dat ik als psycholoog werkzaam ben, ruime ervaring opgedaan in het behandelen van heel uiteenlopende klachten en problemen. Met de meeste klachten kun je dan ook bij mij terecht. Ik bied op sommige dagen de mogelijkheid om ook na kantoortijden af te spreken en behandel ook in het Engels en Duits.

Tijd
Wat betreft de duur van behandelingen geldt onder psychologen vaak de wet: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Die wet pas ook ik toe, en ik weet uit ervaring dat allebei voorkomt. Soms maken slechts een paar sessies het verschil, en hoeft het ook echt niet langer te duren.

Maar voor meer diepgewortelde problemen is het vaak juist nodig met veel aandacht, tijd, geduld en doorzettingsvermogen te werken aan verandering. Ik schuw dat soort processen niet, integendeel. In vraagstukken waar meer tijd voor nodig is bijt ik me graag vast. Ik heb er op leren vertrouwen dat dit je ergens brengt.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Bob Navis Psycholoog, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Bob.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact via het contactformulier of op tel. 06 – 81 83 56 81.

BIG-registratie Bob Navis: 89918924925

Deborah over Bob: Wat ik prettig vond aan Bob was dat hij altijd op het goeie moment wist wanneer hij wat moest zeggen of wanneer hij het moest laten. Hij heeft een groot invoelend vermogen van wat de ander nodig heeft op dat moment, en legt nooit zijn eigen mening op. De manier van hoe hij dingen brengt is altijd open, en hij kan de dingen helder en goed overbrengen. Die spiegeling zeg maar. Geen moeilijk vakjargon. Houdt het duidelijk en overzichtelijk voor mensen. Maar het is vooral zijn invoelend vermogen wat maakt dat hij zijn werk heel goed kan doen (althans zo heb ik het ervaren). Dat is heel prettig voor mensen die hoogsensitief zijn.

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X