GZ-Psycholoog Kitty Kamphuis

In de ruim 15 jaar dat ik nu werk als GZ-psycholoog, heb ik veel verschillende mensen met een grote diversiteit aan klachten behandeld. Ik ben betrokken, nieuwsgierig en zet altijd het contact dat we hebben centraal.

Een behandeling zie ik als een samenwerking, met jouw hulpvraag als vertrekpunt. Van daaruit ontstaat de wisselwerking tussen jouw inbreng en mijn feedback en ondersteuning.
Ik leef me in en help om uit te zoeken en te verhelderen waar het bij jou blokkeert. Daarbij kijk ik uitdrukkelijk naar wat er goed gaat en naar je kwaliteiten.
Ik werk naast klacht- ook krachtgericht, omdat ik ervan overtuigd ben dat beide kanten belangrijk zijn voor balans in je functioneren. Ik geloof in het idee dat je goed voelen meer is dan de afwezigheid van klachten. Inzicht geeft verlichting en maakt duidelijk hoe je je moeilijkheden kunt aanpakken of hanteren. Zo komen we tot een behandeling op maat, met interventies die bij jou aansluiten.

Werkwijze
Mijn werkwijze is helder en gestructureerd (duidelijke doelen waar we naar toe werken), waarbij er altijd ruimte is voor andere onderwerpen die van belang zijn. Ik zet me in om je zo goed mogelijk bij te staan, ben transparant, gebruik mijn intuïtie en houd daarbij van een concrete nuchtere aanpak. Ik vind het belangrijk dat er ook plaats is voor humor in onze samenwerking.

Voor wie
Je kunt bij me terecht voor een breed palet aan klachten en therapieën. Therapieën die bij mijn visie passen zijn Cognitieve Gedragstherapie als basis, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Positieve Psychologie en oplossingsgerichte therapie, waar nodig aangevuld met het gericht toepassen van EMDR en elementen uit de Schematherapie.

Deze behandelvormen kan ik inzetten bij bijvoorbeeld de volgende klachten:

  • Angstklachten: sociale angst, piekeren, paniek, faalangst, fobieën of na een traumatische ervaring.
  • Somberheidsklachten, depressie
  • Burn-outklachten, stress, perfectionisme, worstelingen tussen werk/privé
  • Laag zelfbeeld, identiteitsproblemen, onzekerheid, assertiviteitsproblemen
  • Sociale problemen in de omgang met anderen
  • Verwerking van verlies, rouw
  • Zingeving en persoonlijke ontwikkeling.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Kitty Kamphuis GZ psycholoog, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Kitty Kamphuis.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact via het contactformulier of op tel. 06 – 81 83 56 81.

BIG-registratie Kitty Kamphuis: 19062258425

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X