gz-psycholoog-amsterdam-amanda-klinkhamer

GZ-Psycholoog Amanda Klinkhamer

Big geregistreerd GZ-psycholoog, aangesloten bij NVGZP, NL/EN-talige behandelingen, ook mogelijk via Skype

Mijn werkwijze
Waar ik veel waarde aan hecht in mijn werk is het bieden van een gelijkwaardig en betrokken contact om cliënten op hun gemak te stellen bij het praten over de moeilijkheden waarmee zij kampen. Ik ben benieuwd naar hun eigen verhaal en wil de ander begrijpen vanuit zijn eigen positie en waarden. Pas als mensen zich echt gehoord voelen, komt er ruimte om te werken aan verandering.

Cliënten noemen mij betrokken, warm, respectvol, kritisch en optimistisch. Ik heb een sterk analytisch en invoelend vermogen, waarmee ik afstem op jou en jouw verhaal en de kern van het probleem vaak snel helder wordt. Ik hanteer verschillende behandelmethoden uit cliëntgerichte therapie, inzichtgevende therapie, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht therapie, positieve psychologie, ACT en EMDR.

Je eigen sturing in het behandelproces (binnen en buiten de sessies) is van belang om samen te zoeken naar oplossingen op maat en doelgericht te werken op weg naar verbetering. In de behandeling zal niet alleen het verminderen van de klachten centraal staan, maar zal er ook aandacht zijn voor het herkennen en versterken van je eigen kwaliteiten.

Mijn visie 
Ieder mens is uniek met zijn eigen persoonlijkheid, overtuigingen en gedraging. Maar ook met zijn eigen talenten, krachten en capaciteiten. Tijdens de psychologiestudie viel mij op dat de kwaliteiten van cliënten vaak onderbelicht bleven. Ik wilde mensen juist graag in hun kracht zetten door ze te helpen ontwikkelen vanuit die kracht en niet enkel herstel bieden voor hun klachten.

Gelukkig vond ik herkenning binnen de positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie, waar een waarderende benadering wordt gehanteerd met aandacht voor beide aspecten. Door oog te hebben voor de kwaliteiten van cliënten, ervaar ik dat zij toegroeien naar meer vertrouwen in zichzelf en de wereld om zich heen en zich sterker gaan voelen om op eigen kracht verder te gaan.

Mijn werkervaring
Ik heb zowel klinische psychologie voor volwassenen als ontwikkelingspsychologie voor kinderen en jeugd gestudeerd.

Met heel veel plezier heb ik 8 jaar gewerkt in dierondersteunende therapie voor kinderen met Autisme en/of Down-syndroom en hun ouders en begeleiders. Daarnaast heb ik 3 jaar gewerkt in de medische setting van ziekenhuizen en huisartsenpraktijken waar ik cliënten met (chronische) ziektes of extreem overgewicht begeleidde bij hun proces en behandelingen bood gericht op het verwerken van ingrijpende ongelukken, bevallingen of operaties.

Sinds 7 jaar werk ik in de ‘eerstelijnspsychologie/generalistische basis GGZ’, vooral met (jong)volwassenen en in mindere mate met kinderen en ouders. Wat mij binnen deze setting aanspreekt, is de diversiteit in de problematiek en de relatief snelle veranderingen die cliënten na een aantal gesprekken bemerken.

Voor wie
Je kunt bij mij terecht met allerlei voorkomende psychische problemen.

Bijvoorbeeld:
• Angstklachten, paniek, piekeren, faalangst, tandartsangst, angst voor ziektes • Somberheidsklachten, depressie • Burn-outklachten, stress, perfectionisme, worstelingen tussen werk/privé • Ingrijpende gebeurtenissen na gewelddadige of seksuele escalaties, ongelukken, bevallingen, pesterijen, etc. • Hoog sensitiviteit (HSP) •Laag zelfbeeld, identiteitsproblemen, onzekerheid, assertiviteitsproblemen • Sociale problemen in de omgang met anderen • Opvoedingsproblemen • Stagnaties bij liefdesverdriet, problemen bij het vinden van een (nieuwe) partner • Rouw en verlies • Psychische klachten door lichamelijke ziektes • Problemen met overgewicht • Slaapproblemen • Zingeving en persoonlijke ontwikkeling.

Cliënt over Amanda:” Amanda heeft mij op een hele prettige manier goed geholpen inzicht te krijgen in mijn eigen denkpatronen en hoe ik die kan ombuigen. Zonder veroordelend te zijn. De gesprekken waren soms confronterend en gaven stof tot nadenken. Het is daardoor gelukt dichter bij mezelf te komen en ik ben weer veel beter in balans.”

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Psychologie Praktijk Amanda Klinkhamer, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Amanda.

BIG-registratie Amanda Klinkhamer: 59920966725

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X