gz-psycholoog-esther-scholtzGZ-Psycholoog Esther Scholtz

Warm, betrokken en positief
Dit is hoe ik graag werk en wat ik ook terug hoor van cliënten. Cliënten beschrijven mijn stijl als persoonlijk en authentiek, steunend en warm maar ook direct. Zij zeggen mij vaak dat ik samen met hen de onderliggende kern van de klachten weet te vinden, waardoor ze weer vooruit kunnen.

Mijn visie
Ik ga er vanuit dat problemen of klachten je dichter bij jezelf kunnen brengen. Therapie kan daardoor een verrijking voor je leven zijn. In mijn optiek heb jij de antwoorden en veerkracht al in je, maar heb je op dit moment even steun en hulp nodig deze (uit) te vinden. Ik help je hier graag bij.

Werkwijze
Openheid, gelijkwaardigheid en humor nemen een belangrijke plek in bij mijn begeleiding. Ik help je je patronen te zien, te voelen wat er misschien eerder niet gevoeld kon worden en te begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan. Ook geef ik je handvatten of oefeningen om dingen anders te proberen of te ervaren. Ik werk vanuit een holistische visie waarbij je gedachten, je gevoelens en je fysieke ervaring belangrijke raadgevers kunnen zijn. Zo ontdekken we samen je eigen ‘gebruiksaanwijzing’ om weer optimaal in je kracht te staan. Dit kan soms in een paar sessies en soms juist in wat een langer traject met meer tijd ertussen.

Wie kan bij mij terecht
Je kunt bij mij terecht met allerlei verschillende klachten. Ik heb daarnaast extra expertise in het begeleiden bij hooggevoeligheid, burn-out en persoonlijke groei. Ook Engels sprekende cliënten kunnen bij mij terecht of indien gewenst kan de behandeling via Skype plaatsvinden.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Psycholoog Esther, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Esther.

Je kunt altijd contact met mij op nemen als je meer wilt weten.

BIG-registratie Esther Scholtz: 79916699125

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X