GZ-Psycholoog-Amsterdam-Thomas-de-vriesGZ-Psycholoog Thomas de Vries

Mijn werkervaring en specialisaties
Ik ben 15 jaar werkzaam als GZ-psycholoog in meerdere settings. Daarvoor heb ik 10 jaar als psycholoog Arbeid & Organisatie gewerkt, onder andere bij verschillende arbo-diensten.

Mijn werkervaring in het verleden, als fysio-manueeltherapeut, is te gebruiken bij de behandeling van chronisch pijn. Zowel de fysieke als mentale componenten krijgen hierbij ruime aandacht.

Mijn specialisatie is de behandeling van werkgerelateerde problematiek, zoals burn-out, werkstress, loopbaanstagnatie, etc. Door mijn promotieonderzoek op het onderwerp burn-out en de jarenlange samenwerking met arbodiensten heb ik uitgebreide ervaring op dit gebied.

Een ander aandachtsgebied is angstproblematiek en de behandeling van trauma met behulp van EMDR. Ik heb hierin veel ervaring opgedaan tijdens mijn docentschap bij tandartsstudenten aan de ACTA waar ik werkgroepen gaf over de behandeling met extreem angstige en fobische patiënten voor de tandarts. Deze aanpak is daarnaast gebaseerd op basis van cognitieve gedragstherapie.

Dit geldt ook voor de behandeling van depressie waarbij, naast CGT, ook solution focused therapy een effectieve benadering van deze problematiek kan zijn. Ook met andere problematiek, zoals zingevingvraagstukken, verlies- en rouwverwerking en verslavingsproblematiek heb ik ruime ervaring.

Medicatie
Ik heb in de USA gewerkt in verschillende settings als medicatie voorschrijvend psycholoog. Ik ben bevoegd medicatie voor te schrijven in de USA na het behalen van een MSc studie ‘psychopharmacology’ . Met deze kennis en ervaring kan ik mijn cliënten goed voorlichten over de voor- en nadelen van medicatie. De huisarts kan, indien nodig, medicatie voorschrijven en neemt hierbij altijd de eindbeslissing.

Mijn aanpak
Mijn aanpak is directief, steunend of inzicht gevend, afhankelijk van de problematiek. En wordt altijd bepaald in overleg met de cliënt.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam Thomas de Vries, GZ psycholoog, PhD, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Thomas.

Engels sprekende cliënten kunnen ook bij mij terecht. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact via het contactformulier of op tel. 06 – 81 83 56 81.

BIG-registratie Thomas de Vries: 39035413125

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X