GZ-Psycholoog Arnoud Kas

Wie ben ik?
Mijn naam is Arnoud Kas en ik ben 40 jaar oud. Ik vind het belangrijk om mensen aandacht, steun en begrip te geven, die nodig zijn voor een goed herstel. Bovendien werk ik graag systematisch en doelgericht, zodat de gesprekken ook echt leiden tot verandering in iemands dagelijks leven. Hierbij baseer ik mij op recente wetenschappelijke inzichten.

Ik vind het plezierig om mij in mensen te verdiepen en ze beter te leren kennen. Het geeft mij veel voldoening om te zien hoe mensen na een moeilijke periode de weg weer terugvinden naar een prettiger en evenwichtiger leven.

Ik heb ruim tien jaar gewerkt bij een grote organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam. Ik heb daar veel ervaring opgedaan in het behandelen van mensen met zeer uiteenlopende problemen. In 2003 ben ik afgestudeerd in de Klinische Psychologie. In 2012 heb ik mijn registratie tot GZ-psycholoog behaald.

Voor wie?
Mijn behandelingen zijn gericht op volwassenen vanaf 18 jaar met uiteenlopende klachten en problemen, zoals:

 • Somberheid, depressie
 • Angstklachten, paniek en hyperventilatie
 • Stress en piekeren
 • Dwangklachten en obsessies
 • Burn-out, overspannenheid en problemen met werk of studie
 • Lichamelijke klachten en ziekten
 • Ingrijpende gebeurtenissen, verlies en rouw
 • Problemen in relaties en sociale contacten
 • Slaapproblemen
 • Verslaving
 • Eetstoornissen
 • Laag zelfbeeld
 • Assertiviteitsproblemen
 • Zingeving, levensloop en persoonlijke ontwikkeling

Mijn werkwijze
Een behandeling bestaat gemiddeld uit 5-13 gesprekken, afhankelijk van wensen en problemen. Verlenging van de behandelduur is uiteraard mogelijk. De eerste fase van de behandeling is gericht op kennismaking, probleemverheldering en het samen opstellen van concrete, haalbare doelen. De tweede fase van de behandeling richt zich op verandering in het dagelijks leven, het aanpakken van problemen en het verminderen van klachten.

Ik maak gebruik van de volgende behandelvormen:

 • Cognitieve gedragstherapie
  Dit is de meest gangbare vorm van psychologische behandeling. Deze therapie richt zich op het veranderen van patronen in ons denken, doen en laten.
 • Interpersoonlijke therapie (IPT)
  Dit is een bekende behandelvorm, die zich richt op de relatie tussen klachten en ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven, zoals scheiding, overlijden, verlies van werk of gezondheid en conflicten met anderen.
 • EMDR
  Een effectieve behandelvorm voor het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, waarbij gebruik gemaakt wordt van afleiding door bijvoorbeeld oogbewegingen.
 • Kortdurende psychodynamische therapie (affect fobie)
  Dit is een minder bekende behandelvorm, die op het moment erg in opkomst is. Bij deze behandelvorm staat het ervaren en uiten van geblokkeerde emoties centraal.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hier treft u mijn persoonlijke, onder de naam A. Kas GZ-psycholoog, NVGZP Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van Arnoud.

BIG-registratie Arnoud Kas: 9915407125

Cliënt over Arnoud: “Ik heb een fantastisch behandeltraject gevolgd bij Arnoud Kas. Aanvankelijk kwam ik voor het beter leren omgaan met chronische pijnklachten. Daarvoor kreeg ik van hem veel handvatten waar ik mee verder kon. Later kon ik ook andere belangwekkende zaken met hem bespreken, waarbij ik erachter kwam dat een en ander nauw met elkaar samenhangt. Arnoud heeft een erg prettige gespreksstijl, is zeer deskundig, openhartig als de situatie daarom vraagt en kijkt naar wat je op welk moment nodig hebt en speelt daarop in. Hij luistert ontzettend goed en heeft ook gevoel voor humor, wat erg prettig is in dit soort gesprekken. Ik zou hem zeer aanbevelen en keer ook graag bij hem terug, mocht ik weer ergens mee vastlopen.”

Onze psychologen geven ook online therapie & coaching

Meer info
X